peoplecounter
afval

Data verzamelen in het bos

Get real time insight in visitor behaviour in the forest with people counters and presence metering.

We work together with Natuurmonumenten en Landstad de Baronie

Afvaldumping detectie

Herken gebruikspatronen en ontvang een alert bij buitengewone situaties om afvalstorten en andere illigale activiteiten te voorkomen.